Σημαίνει χρώμα. Μια Ελληνική παραγωγική εταιρεία με πολυεθνικό χαρακτήρα. Αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες δομικών υλικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

  • ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  • ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
  • ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  • ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑΠΡΟΣΜΙΚΤΑ
  • ΕΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ