Πάνελ Οροφής

Τα πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) Insotherm RPU είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία, ειδικά σχεδιασμένα, για την επικάλυψη κυρίως των στεγών των κτιρίων.
Τα πάνελ πολυουρεθάνης (
PUR/PIR) Insotherm RPU αποτελούνται από δύο διαμορφωμένα ελάσματα και ενδιάμεση μόνωση από σκληρή διογκωμένη αυτοσβυνόμενη πολυουρεθάνη.

Το εξωτερικό ελασματόφυλλο των πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) είναι τραπεζοειδούς μορφής με πέντε τραπέζια ύψους 40 mm σε αξονικές αποστάσεις 250 mm.Το εσωτερικό ελασματόφυλλο είναι ελαφρά διαμορφωμένο με αυλακώσεις πλάτους 50 mm σε αποστάσεις 50 mm και βάθους 1,5 mm. Συνιστάται η χρήση του σε οροφές με κλίσεις >7%.

Για κλίσεις μικρότερες <7% θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους τεχνικούς της εταιρείας μας.

Ο αφρός που χρησιμοποιείται στα πάνελ είναι άοσμος, δεν επιτρέπει την δημιουργία μούχλας και μυκήτων, παραμένει ουδέτερος χημικά, και η υγρασία δεν αλλοιώνει τις μηχανικές του ιδιότητες. Παρουσιάζει ευαισθησία ως προς την υφή του στην εκτεταμένη ηλιακή ακτινοβολία και στην επαφή του με νερό μόνο στην εκτεθειμένη επιφάνεια.

Για την διόγκωση του αφρού χρησιμοποιείται Πεντάνιο το οποίο είναι φιλικό για το όζον της ατμόσφαιρας και το περιβάλλον γενικότερα.

Πάνελ Κεραμίδι

Το InsoTile Πάνελ Πολυουρεθάνης (PUR/PIR) είναι η πιο ανεπτυγμένη και τελειοποιημένη μορφή μονωμένης μεταλλικής στέγης με την μορφή. Προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του κλασσικού ρωμαϊκού κεραμιδιού της κεραμοποιίας, χωρίς όμως τα μειονεκτήματά του και διατίθεται επίσης με χρώμα ξύλου στην κάτω όψη του.

Μοναδικά πλεονεκτήματα του InsoTile

Ειδική διαδικασία «πατήματος»

Η ειδική διαδικασία παραγωγής του Πάνελ Πολυουρεθάνης (PUR/PIR) InsoTile έχει σαν αποτέλεσμα την διατήρηση της ανθεκτικότητας του μετάλλου.

Αυξομείωση «πατήματος»

Το τυποποιημένο μήκος του κεραμιδιού είναι 350 mm. Το μήκος κυμαίνεται από 2100 mm έως 15400 mm ανά πολλαπλάσια των 350 χιλιοστών.

Μικρό βάρος – μεγάλη αντοχή

Το βάρος του Πάνελ Πολυουρεθάνης (PUR/PIR) InsoTile είναι περίπου 12 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή μόνο το 1/3 του βάρους του αντίστοιχου κεραμιδιού της κεραμοποιίας, η δε αντοχή του υλικού κατασκευής, εξασφαλίζει την πλήρη βατότητα της στέγης, χωρίς καμία παραμόρφωση.

Εφαρμογή σε στέγες με μικρές κλίσεις

Το Πάνελ Πολυουρεθάνης (PUR/PIR) InsoTile είναι το μοναδικό , το οποίο βρίσκει εφαρμογή σε δίριχτες και πολύριχτες στέγες, με ελάχιστη κλίση 13%.

Στεγανότητα

Η ειδική διαμόρφωση του πάνελ και η άριστη αλληλοεπικάλυψη του διπλού προφίλ καθιστούν το Πάνελ Πολυουρεθάνης (PUR/PIR) InsoTile πλήρως στεγανό σε οποιαδήποτε εισροή νερού ή υγρασίας.

Ελαχιστοποίηση κόστους κατασκευής

Το Πάνελ Πολυουρεθάνης (PUR/PIR) InsoTile είναι το μόνο προϊόν που αντικαθιστά κεραμίδια , πισσόχαρτα , τάβλες , μονωτικά και ραμποτέ. Λόγω του μικρού βάρους και μορφής του απαιτείται μικρό κόστος υλικών στήριξης (τεγίδες), ελάχιστος χρόνος τοποθέτησης και γενικά ελαφρότερη και αντισεισμική κατασκευή.

Πάνελ Πλαγιοκάλυψης

Θερμομονωτικά Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) πλαγιοκάλυψης

Τα θερμομονωτικά Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) Insotherm WPU είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία, ειδικά σχεδιασμένα, για την κάλυψη των πλευρικών όψεων των κτιρίων, την κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων και ψευδοροφών.

Τα Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) Insotherm WPU, αποτελούνται από δύο διαμορφωμένα ελάσματα και ενδιάμεση μόνωση από σκληρή διογκωμένη αυτοσβυνόμενη πολυουρεθάνη. Τα τυποποιημένα ελασματόφυλλα των Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) είναι ελαφρά διαμορφωμένα με αυλακώσεις πλάτους 50 mm σε αποστάσεις 50 mm και βάθους 1,5 mm από προβαμμένο χάλυβα σε πάχη 0,40 mm, 0,45 mm και 0,50 mm.

Τα Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) Insotherm WPU, στηρίζονται στο σκελετό του κτιρίου με εμφανή στήριξη.