Μια εταιρεία με ηγετική παρουσία στα δομικά χημικά υψηλής απόδοσης και στα κονιάματα, εστιάζοντας ιδιαίτερα φιλικά προϊόντα προς το περιβάλλον.

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ
  • ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
  • ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
  • ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ