ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

Οι εστίες ξύλου της Climacalor είναι κόμπακτ και πρακτικές συσκευές, μέσω της καύσης του ξύλου,παράγουν ζεστό αέρα για την θέρμανση του χώρου εγκατάστασης και/ή παρακείμενων χώρων (με τις κατάλληλες σωλήνες διανομής).
Χάρις την χρήση του ξύλου επιτρέπουν την εξοικονόμηση του κόστους και σέβονται το περιβάλλον.
Το ξύλο πράγματι, εκτός το ότι είναι οικονομική καύσιμη ύλη, είναι εύκολο να βρεθεί.

CONFORT TS 62X82 ΔΕΞ.ΑΡ

CONFORT TS 62X82 ΔΕΞ.ΑΡ.

Ενεργειακή εστία αέρα για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής με εστία και επιφάνεια εστίας εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στον αέρα.

Περισσότερα

confort-trifacciale-620

CONFORT TRIFACCIALE μοντ. 620

Ενεργειακή εστία αέρα για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής με εστία και επιφάνεια εστίας εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στον αέρα.

Περισσότερα

confort-trifacciale-880

CONFORT TRIFACCIALE μοντ. 880

Ενεργειακή εστία αέρα για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής με εστία και επιφάνεια εστίας εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στον αέρα.

Περισσότερα

confirt-ts-c80-vision2

CONFORT TS C/80 VISION/2

Ενεργειακή εστία αέρα για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής με εστία και επιφάνεια εστίας εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στον αέρα.

Περισσότερα

ts-c100-p50-p60-p70

CONFORT TS C/100 P.50 P.60 P.70

Ενεργειακή εστία αέρα για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής με εστία και επιφάνεια εστίας εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στον αέρα.

Περισσότερα

ts-esagono-900

CONFORT TS ESAGONO μοντ. 900

Ενεργειακή εστία αέρα για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής με εστία και επιφάνεια εστίας εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στον αέρα.

Περισσότερα

comforttsc100-vision2

CONFORT TS C/100 VISION/2

Ενεργειακή εστία αέρα για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής με εστία και επιφάνεια εστίας εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στον αέρα.

Περισσότερα

confort-trifacciale-1080

CONFORT TRIFACCIALE μοντ. 1080

Ενεργειακή εστία αέρα για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής με εστία και επιφάνεια εστίας εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στον αέρα.

Περισσότερα

confort-ts-65x100-left-right

CONFORT TS 65X100 ΔΕΞ.ΑΡ.

Ενεργειακή εστία αέρα για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής με εστία και επιφάνεια εστίας εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στον αέρα.

Περισσότερα

confort-ts-c80-b50-b60-b70

CONFORT TS C/80 Β.50 Β.60 Β.70

Ενεργειακή εστία αέρα για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής με εστία και επιφάνεια εστίας εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στον αέρα.

Περισσότερα

TS-ESAGONO-700

CONFORT TS ESAGONO μοντ. 700

Ενεργειακή εστία αέρα για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής με εστία και επιφάνεια εστίας εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στον αέρα.

Περισσότερα