ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

Η Climacalor διαθέτει εστίες που συνδυάζουν τα θετικά των υδραυλικών εστιών με αυτά των αερόθερμων σε μία εστία.
Οι εστίες αυτές μέσω της καύσης του ξύλου,παράγουν ζεστό αέρα για την θέρμανση του χώρου εγκατάστασης και/ή παρακείμενων χώρων(με τις κατάλληλες σωλήνες διανομής) και επιπλέον με την χρήση των κατάλληλων kit, τα τζάκια καλοριφέρ ξύλου Climacalor μπορούν να παράγουν ζεστό νερό για τα μπάνια και την κουζίνα, το ζεστό νερό μπορεί να αποθηκευθεί σε κατάλληλα δοχεία μπόϊλερ/μπάφερ και να είναι πάντοτε διαθέσιμο στην επιθυμητή θερμοκρασία
Χάρις την χρήση του ξύλου επιτρέπουν την εξοικονόμηση του κόστους και σέβονται το περιβάλλον.
Το ξύλο πράγματι, εκτός το ότι είναι οικονομική καύσιμη ύλη, είναι εύκολο να βρεθεί

1

ΛΕΒΗΤΑΣ C/80 TSK Λέβητας νερού για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στο νερό.

Περισσότερα

1

ΛΕΒΗΤΑΣ C/100 TSK

Λέβητας νερού για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στο νερό.

Περισσότερα

1

ΛΕΒΗΤΑΣ C/80 TSK ξύλα βιομάζα(μοντ.500)

Λέβητας νερού για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στο νερό.

Περισσότερα