• ΚΥΛΟΔΟΚΟΙ (ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΙ)
  • ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ (ΑΠΛΑ ΕΛΑΦΡΑ – ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ)
  • ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ή ΑΠΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ)
  • ΠΛΕΓΜΑ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ (ΤΣΕΡΚΙΑ)
  • ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ (ΜΕ ΣΧΗΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ)