Κεκλιμένη ξύλινη στέγη

Mόνωση κεκλιμένης ξύλινης στέγης με Εξηλασμένη πολυστερίνη της Fibran.

Οι θερμομονωτικές πλάκες FIBRANxps MAESTRO τοποθετούνται απευθείας πάνω στην οροφή και στερεώνονται ταυτόχρονα με την τοποθέτηση των τεγίδων.

Για τις περιπτώσεις διείσδυσης όμβριων υδάτων είτε από πιθανή βλάβη των κεραμιδιών είτε λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών (π.χ. θύελλα), συνιστάται να τοποθετείται κάτω από τα κεραμίδια αδιάβροχη αλλά διαπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπών.

Οι θερμομονωτικές πλάκες FIBRANxps MAESTRO κατασκευάζονται στα άκρα με περιμετρική πατούρα τύπου «αρσενικό –θηλυκό» (D) για ευκολότερη τοποθέτηση. Με αυτή την πατούρα η τοποθέτηση μιας μόνο στρώσης πλακών είναι επαρκής καθώς εμποδίζεται ο σχηματισμός θερμογεφυρών.

Λόγω της εξαιρετικής φέρουσας ικανότητας των πλακών σε φορτία, δεν απαιτείται πρόσθετη φέρουσα κατασκευή. Αυτή η μέθοδος κατασκευής εφαρμόζεται και σε χώρο με εμφανή δοκάρια

Διπλή Φυσαλίδα αλουμινίου, Θερμοανακλαστική μόνωση υψηλών αποδόσεων.

Τι είναι;
Η διπλή φυσαλίδα
 είναι μια ανακλαστική μόνωση η οποία αποτελείται κατά κύριο λόγο από εξωτερικές στρώσεις φύλλων αλουμινίου υψηλής καθαρότητας (99,9%) που αντανακλούν το 97% της θερμότητας που μεταφέρεται δια της ακτινοβολίας.

Πως λειτουργεί;
Τα μεγαλύτερα ποσά θερμότητας στη φύση (όπως π.χ. η ηλιακή θερμότητα) μεταφέρονται δια της ακτινοβολίας. Τα κοινά αφρώδη θερμομονωτικά προϊόντα όντας μη αγώγιμα, σταματούν τη μεταφορά θερμότητας δια της επαγωγής αλλά αποτυγχάνουν να σταματήσουν την μεταφορά διά της ακτινοβολίας.
Η διπλή φυσαλίδα αποτελείται από 2 στρώσεις υψηλής καθαρότητας αλουμινίου που διατηρούν ικανή απόσταση μεταξύ τους, αντανακλά το 97% της ακτινοβολίας επιτυγχάνοντας ύψιστα θερμομονωτικά αποτελέσματα.

Εφαρμογές

Σε κεραμοσκεπές, σε συνδυασμό με θερμομονωτικές πλάκες της Fibran για την πλήρη μόνωση της σοφίτας σας, σε μεταλλικά κτίρια, ξύλινα δάπεδα και πολλά άλλα