ΛΕΒΗΤΑΣ C/80 TS ξύλα βιομάζα (Mod. 500)

Λέβητας νερού για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στο νερό. Διαθέτει:

  • Κορμό απαγωγής καπναερίων

  • Τάμπερ καπναερίων με αυτόματο και χειροκίνητο κλείσιμο

  • Συρόμενη πόρτα με στεγανό κλείσιμο

  • Υαλοκεραμικό κρύσταλλο ανθεκτικό στους 750°

  • Μηχανισμό ρύθμισης αέρα καύσης

Ο Λέβητας C/80 TS Ξύλου και Βιομάζας μπορεί να συνδεθεί στην παραδοσιακή θερμική εγκατάσταση του διαμερίσματός σας ως μοναδική πηγή θερμότητας ή σε παράλληλη σύνδεση με λέβητα αερίου κλειστού δοχείου διαστολής.Μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με σερπαντίνα για την ταχεία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Η μεγάλη ισχύς και η υψηλή απόδοση του λέβητα
ClimaCaloR εξασφαλίζονται από την επιφάνεια εναλλαγής των 3 m², η οποία δημιουργείται στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης, μέσω μιας δέσμης σωλήνων που επιτρέπει την εκμετάλλευση όλης της θερμότητας της φλόγας και των καπναερίων που απελευθερώνεται με την καύση των ξύλων.
Ο καυστήρας βιομάζας έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί από την
ClimaCaloR δίνοντας έμφαση στην αισθητική, στις μικρές διαστάσεις και τη θερμική απόδοση. Η απλότητα της τροφοδοσίας από κάτω επιτρέπει την ομαλή προώθηση του καυσίμου, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη καύση και τη μέγιστη θερμική απόδοση.
Ο καυστήρας βιομάζας διαθέτει:
– Κεντρική μονάδα ελέγχου που ρυθμίζει τη λειτουργία (ρυθμιστής θερμοκρασίας
sy 400)
– Μηχανοκίνητη βαλβίδα αέρα καύσης
– Μικροδιακόπτη ανοίγματος θυρίδας για εισαγωγή βιομάζας
– Αισθητήρα παρουσίας βιομάζας