ΛΕΒΗΤΑΣ C/80 TS

Λέβητας νερού για τζάκια θέρμανσης.

Κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πολύ υψηλής αντοχής. Έχει δομή με πλήρες διάκενο και θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με δέσμη σωλήνων με πλήρη έκθεση στο νερό. Διαθέτει:

  • Κορμό απαγωγής καπναερίων

  • Τάμπερ καπναερίων με αυτόματο και χειροκίνητο κλείσιμο

  • Συρόμενη πόρτα με στεγανό κλείσιμο

  • Υαλοκεραμικό κρύσταλλο ανθεκτικό στους 750°

  • Μηχανισμό ρύθμισης αέρα καύσης

Ο Λέβητας C/80 TS μπορεί να συνδεθεί στην παραδοσιακή θερμική εγκατάσταση του διαμερίσματός σας ως μοναδική πηγή θερμότητας ή σε παράλληλη σύνδεση με λέβητα αερίου κλειστού δοχείου διαστολής. Μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με σερπαντίνα για την ταχεία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Η μεγάλη ισχύς και η υψηλή απόδοση του λέβητα
ClimaCaloR εξασφαλίζονται από την επιφάνεια εναλλαγής των 3 m², η οποία δημιουργείται στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης, μέσω μιας δέσμης σωλήνων που επιτρέπει την εκμετάλλευση όλης της θερμότητας της φλόγας και των καπναερίων που απελευθερώνεται με την καύση των ξύλων.